Консервация на Стария чинар

С цел съхраняване и опазване на вековното дърво Стария чинар в парк “Бедечка” е извършена оценка на фитосанитарното му състояние, която да послужи за консервацията на дървото, а впоследствие и за обособяване на подходяща прилежаща територия, осигуряваща както неговото опазване, така и развитието му като забележителност и обект за посещения.

От древни времена има предание което гласи, че когато се роди дете, трябва да се засади дърво, за да може детето с дървото да расте – да знае и тачи своя български корен, да черпи под короната му сила и мощ.

Преди повече от 680 години, в град Стара Загора израства чинар. Като природна забележителност той е обявен със заповед № 995 от 20.IV.1960 г. на Главно управление на горите град София на основание чл. 16 от 165-то Постановление на Министерския съвет от 05.VIII.1958 г. и е в държавния регистър под № 385.

Местонахождението му е в местността „Бедечия” – сега парк „Бедечка”, отстоящ на 0,5 км от главния път Стара Загора – Казанлък. Самият парк заема площ от 1 060 дка и е залесен през 1958 г. На метри от чинара протича река Бедечка, дълга 34 км, която е ляв приток на река Съзлийка. Обявен е за защитен обект, като чинар самотник с историческо значение.

Като дървесен широколистен вид представлява Източен чинар (Platanus orientalis), с диаметър в основата 3,5 м и обиколка 11 м, а височината му е 17 м. Чрез свредел на Преслер е определена възрастта му. Има мощно развита корона и светло-зелена кора на стъблото и скелетните клони. Листата са едри, длановидни и разположени на дълги дръжки. Има уникално красиви десет скелетни клона, повити като орнаменти. Пет от тях са подпрени с метални конструкции, за да не се счупят от тежестта си, а един клон е поразен от мълния.

Прояждането на стъблото през годините и огромната хралупа в чинара застрашават целостта на дървото. Това принуждава група ландшафтни архитекти през 80-те години на миналия век да предприемат мерки за неговото оздравяване. Направена е армировка с железни пръчки и облицовъчна замазка с цимент. Запълването е със специални смески.