Инфо Зона – 24 03 2023 – Димитър Митев: Ще почетем жертвите на Народния съд на 29 март