23 са точките в дневния ред на заседание на ОбС-Казанлък през март

23 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският  съвет на Казанлък.

Сред точките в проекта за дневен ред е проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Програма URBACT IV, проект ”AR.C.H.ETHICS – Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”, с водещ партньор община Чезена, Италия.

Съветниците ще обсъждат и решение за приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на ”Програма за управление на отпадъците” на територията на община Казанлък.

Ще бъде обсъден и проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на ”Програма за опазване на околната среда” на територията на община Казанлък.

Съветниците ще разгледат и решение за създаване на нова социална услуга ”Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” като държавно делигирана дейност, считано от 01.05.2023 г.

Заседанието ще се състои присъствено в зала ”Инфра” на 30 март 2023 г. от 9:30ч.