Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира и възложи проверка във връзка с натровена риба в микроязовир край с. Горно Изворово

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира във връзка с публикация в информационен сайт от 26.03.2023 г. със заглавие „Еко проблем на микроязовир“. В материала се отправя молба до компетентните органи да се обърне внимание във връзка със сигнали за натровена риба в микроязовира, южно от с. Горно Изворово, общ.Казанлък. Публикувани са и снимки, направени на 25.03.2023 г.

По реда на надзора за законност и защита на обществения интерес наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Стара Загора.

Указано е да се установи причината за натровената риба, касае ли се за масово натравяне или е само за отделен вид риба. Да се установи дали се касае за умишлени действия на конкретно лице/а, или причината е независеща от човешката дейност. При евентуално установяване на извършителят на натравянето на рибата, да се установи времето и начина му.

При извършването на проверката, при необходимост да се поиска съдействие от страна на органите на МВР и/или на община Казанлък. Проверката се извършва в двумесечен срок.