Лютиертвото вече е в списъка на защитените от държавата специалности

НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ е единственото учебно заведение в страната, което предлага на своите възпитаници да изучават лютиерство. От тази година тази професия влиза и в  списъка на МОН за защитени специалности. В училището се изучават от близо техниките и тънкостите на добрата цигулка.

Част от младите лютиери са провокирани да изучават тази специалност като продължение на семейна традиция, други от любопитство, а много от тях продължават и живота си в тази насока.

Лютиерството е една от специалностите, които са уникални като съдържание , а обучението по нея се завършва с държавен изпит.