Появи се първото яйце за 2023-та в колонията на белошипите ветрушки

Появи се първото яйце за 2023та в колонията на белошипите ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани. Няколко часа по късно екипа на проект “Живот за белошипата ветрушка”, установи, че в гнездото има още две яйца и така те вече са три.

Във волиерите на вида в колонията на Спасителния център на Зелени Балкани се появи първото яйце за тази година!

Интересен е фактът, че женската от двойката е птица, дарена от чешкия зоопарк Ходонин. Излюпена е през 2021 година, а година по-късно, става част от размножителната група белошипи ветрушки в Центъра.

Целта на отглеждането и размножаването на белошипи ветрушки „на закрито” е създаване на максимално защитени условия в които птиците да отглеждат своите малки, в последствие освобождавани в природата. Така се подпомага завърнатата в природата на България, от екипа на Зелени Балкани, белошипа ветрушка и все още крехката й популация у нас.Белошипата ветрушка (Falco naumanni) до скоро бе поредния изчезнал вид от природата на България. Разбира се за това основна роля има човекът с неговата дейност. Въпреки, че е хищна птица, тя е предимно насекомоядна. Част от менюто и са селскостопански вредители, като скакалци, бръмбари, гъсеници и т.н. С модернизирането на селското стопанство обаче и по-конкретно навлизането на пестицидите, като основен метод за борба с насекомите, белошипите ветрушки постепенно изчезват, най-вече поради масови отравяния.

Изчезнал в миналото, сега, благодарение на усилията на Зелени Балкани, този вид се завърна в пределите на България. В Спасителния център живеят десетки двойки от вида, чиито малки освобождаваме в природата!