Директорът на ОДМВР-Стара Загора проведе работна среща с представители на местната власт в Павел баня с насоченост подобряване на обществения ред

По инициатива на директора на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Лазар Христов днес в община Павел баня се състоя среща с насоченост мерки за подобряване на обществения ред в населените места.

„Набелязването на мерки за недопускането на инциденти в бъдеще бе темата на разговорите. Целта е инициаторите на подобен тип деяния да живеят в различни населени места, за да се предотвратят подобни инциденти“, каза пред медиите старши комисар Христов. Той сподели още, че сред набелязаните мерки са подобряване на видеонаблюдението в населените места. Акцентира на съвместната работа с кметовете по селата, които своевременно да подават информация при проблемни ситуации. Директорът изтъкна още, че стремежът е за увеличаване на нарядите на служителите на МВР и добави, че в момента тече конкурс за 11 младши изпълнителски длъжности за Участък-Павел баня и РУ-Казанлък и призова за активно участие в тях и на предстоящи конкурси.

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу обяви, че поема ангажимент, заедно с кметовете на селата, да бъдат предприети мерки представителите на родовете, участвали в конфликта, да заживеят в населените места, където са адресно регистрирани.

В разговорите участваха началникът на РУ-Казанлък главен инспектор Петко Стойнов, ВПД началникът на Участък-Павел баня старши инспектор Венелин Венелинов, кметът на община Павел баня Иса Бесоолу, кметът на село Манолово Мурад Моллаахмед, представители рода, Таирови.