Нова програма на МОН дава възможност за учене чрез преживяване

Ученици ще имат възможност да придобиват нови знания чрез посещения на различни забележителности, музеи, паметници, резервати, исторически комплекси, занаятчийски работилници и др. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. Това се предвижда в новата Национална програма на Министерството на образованието и науката „България-образователни маршрути”.

Целта на програмата е учениците да придобият знания чрез преживяване извън училището в реална среда. Образователните маршрути могат включват обекти в пет тематични направления – история, география и икономика, биология, биоразнообразиe и екология, изкуства, архитектура и литература и фолклор и занаяти. Освен посещение на обекти и забележителности програмата дава възможност и за провеждане на срещи с изявени личности по време на образователния маршрут.

По програмата могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН. За първи път се надгражда обучението по български език и литература, история и география на България, организирано в чужбина, чрез извънкласните дейности, свързани със съхраняването на националната идентичност и култура.