Доходите ни растат по-бавно от разходите

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и нараства с 16.9% спрямо 2021 година. През миналата година българските домакинства са изразходвали 8 389 лв. средно на лице, което е с 19.1% повече в сравнение с 2021 година.

Доходът от работна заплата през 2022 г. е 4 851 лв. и се увеличава с 10.8% спрямо 2021 г.

През периода 2013 – 2022 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на човек от домакинство:

– Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2022 г. са 2529 лв., или с 22,9 на сто повече спрямо 2021 г. и със 70,9 на сто повече в сравнение с 2013 г.;

– Разходите за облекло и обувки през 2022 г. са 281 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 9,8 на сто, а спрямо 2013 г. – 1,8 пъти;

– Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1566 лева. В сравнение с 2021 г. нарастват с 19,8 на сто, а спрямо 2013 г. се увеличават 2 пъти;

– За здравеопазване през 2022 г. са изразходвани 546 лв. – с 23,5 на сто повече от 2021 г. и 2,3 пъти повече спрямо 2013 година;

– За транспорт и съобщения през 2022 г. са похарчени 974 лв., което е с 22,1 на сто повече от 2021 г. и 1,9 пъти повече спрямо 2013 година;

– Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2022 г. са 380 лева. В сравнение с 2021 г. те се увеличават с 21,8 на сто, а спрямо 2013 г. – 1,9 пъти;

– През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 020 лв. и се увеличават с 10,2 на сто в сравнение с 2021 г., а спрямо 2013 г. нарастват 2 пъти.

През 2022 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30,1 на сто, което е с 9 процентни пункта повече в сравнение с 2021 г. и с 3,1 процентни пункта по-малко спрямо 2013 г. Относителният дял на разходите, свързани с жилището, през 2022 г. е 18,6 на сто от общия разход, почти без промяна спрямо 2021 г. и с един процентен пункт повече в сравнение с 2013 г.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 12,1 на сто от общия разход през 2022 г.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства. Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през 2022 г. в сравнение с 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – с 2.6 кг, на плодове – с 2.8 кг, и на зеленчуци – с 0.8 килограма.

Покупателната способност на домакинствата също намалява през 2022 г. спрямо 2021 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е намаляла покупателната способност при захарта, яйцата, сиренето, кашкавала и хляба.