По-строги наказания

По-тежки наказания за причиняване на смърт на пътя. Когато по непредпазливост е причинена смърт при управление на превозно средство, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години, а в особено тежки случаи – от пет до дванадесет години, реши парламентът. Досега наказанието по чл. 343 от НК (ал. 1, буква „в”) беше от две до шест години, а в особено тежки случаи – от три до десет години затвор.

Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, наказанието при причиняване на смърт е лишаване от свобода от пет (досега от три години) до петнадесет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от десет до двадесет години, записаха депутатите.

Същото наказание ще важи в случаите, в които шофьора без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км/ч, или ако деянието е извършено на червен сигнал на светофарната уредба или на пешеходна пътека, наказанието при причиняване на смърти е лишаване от свобода от пет (досега от три години) до петнадесет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от десет до двадесет години, записаха депутатите. До момента наказанието в особено тежки случаи беше от пет до двадесет години.

Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му, прие още парламентът.