Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира и възложи проверка във връзка с медийни публикации с твърдения за упражнено насилие над жени в гр. Стара Загора

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира по публикации в медии с твърдения за упражнено насилие над жени в гр. Стара Загора. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от органите на ОД на МВР –  гр. Стара Загора.

Указано е да се снемат обяснения по обстоятелствата, касаещи посочените в публикациите посегателства, да се конкретизира времево и с точна фактология къде и какво се е случвало и по отношение на кого.  В тази връзка ще бъде изискана справка от ОД на МВР – Стара Загора относно това дали има такава подадена информация в масивите на МВР за периода от 2015 г. до настоящия момент.

Ще се изиска и справка от органите на полицията, от която да е видно извършвани ли са проверки на заведенията в град Стара Загора, с работно време след 23 часа, и дали са констатирани нарушения. Ще се изяснява още дали са правени проверки на лицата, работещи като охранители в заведенията, и има ли нарушения на изискванията при тяхното назначаване на работа, както и в тази връзка дали са били  сигнализирани Инспекция по труда, НАП или други държавни институции.

Разпоредено е проверката да се извърши в най-кратки срокове.