Всички отстранени дървета ще бъдат възстановени от същия вид

Силна буря събори дървета в Пловдив, след бурята в белослатинско 100 паднали дървета, паднали дървета – счупени клони – това само част от новинарски заглавия в които Казанлък не попадна след последните бури в града. Може би е така, защото Общината не се грижи за дървесните си видове или обратното. Направена справка в отдел Екология на Община Казанлък показва, че повечето от премахнатите дървета са били опасни за здравето и живота на казанлъчани.
Премахнатите дървета ще се компенсират чрез засаждане на нови видове. Само за няколко месеца на територията на град Казанлък са засадени 123 дървета, като предстои есенно засаждане на 50 броя дървета в кварталите Изток и Запад. Част от отсечените дървета са заради подадени сигнали от граждани – 49 броя, както и от кметствата – 49  от всички разрешителни. Толкова са и подадените искания от граждания. Общо 288 броя молби за разрешителни за отсичане и окастряне са входирани в Общинска администрация

Част от дърветата се премахват и заради инвестиционни намерения.

На отсичане подлежат:
• изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
• при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
• при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
• при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

Всяко дърво в Общината има свой паспорт. Има и публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината.В Община Казанлък няма нито едно отсечено дърво с историческо значение.