Братя Кунчеви – най-старото село в България

Старозагорското село Братя Кунчеви се води основният претендент за най-старото село в България. Причината е, че за разлика от повечето села, може да се каже с голяма степен на сигурност кога точно е основано то. Това се случва през далечната 1224 година, в която Иван Асен II лагерува в района. Той харесва мястото, построява черкви и манастири и дава началото на съществуването на селището.

Непосредствено над Братя Кунчеви се издига заградено място, приличащо на крепост. Това място се нарича Градището – смята се , че точно там е лагерувал Иван Асен II. За съжаление от храмовете, които са построени от българския цар не са запазени – това са били манастирити Свети Тодор, Свети Николай и Свети Атанас.

От другата страна на Градището е имало и девически манастир. Той не е запазен, но мястото и до днес се знае като Моминската черква. Единствената черква, която е запазена в селото и до ден днешен е тази посветена на Свети Димитър. За нейна основа е ползвана средновековна църква, като е построени през 1876 и открита при посещението на екзарх Йосиф.

Името на най-старото село дълги години е било Черково. Сегашното му име е Братя Кунчеви по името на двамата братя партизани. Това се случва по предложени на неговите жители и е утвърдено през 1959 година.

В книгата на БАН “Нашите родни села” именно Братя Кунчеви е посочено като най-старото в България.