Областният управител Ива Радева проведе среща с директори на горски стопанства

Областният управител Ива Радева проведе днес работна среща с представители на „Югоизточно държавно предприятие“-Сливен ДП и директори и зам.-директори на държавните горски и ловни стопанства от Старозагорска област. На срещата присъства и зам. областният управител Методи Марков. Две бяха темите, обсъдени  по време на разговора – снабдяването на населението с дърва за огрев за предстоящата зима и  пожароопасният сезон, който продължава до края на ноември.

Инж. Златка Азманова, зам.-директор на „Югоизточно държавно предприятие“, заяви, че доставките от дърва за населението вече са изпълнени на около 70 процента. За разлика от миналата година, когато имаше сериозни проблеми с доставките и количествата не достигаха, през тази заявките са намалели значително. Интересът е спаднал почти наполовина. Специалистите си обясняват този факт със свръхтърсенето преди началото на миналия отоплителен сезон и презапасяването на част от потребителите.

От Държавно горско стопанство Стара Загора обясниха, че заявени по списъците от кметствата и платени са 18 000 куб.м дърва за огрев. До този момент са доставени 16 200 куб.м. Търсенето тази година е по-малко, а стопанството има достатъчни запаси.

От Държавно горско стопанство Казанлък до този момент са доставили на населението 11 900 куб.м дърва. От там гарантират, че нуждите на хората, желаещи да се отопляват на дърва, ще бъдат задоволени напълно до началото на сезона.

В Държавно горско стопанство Мъглиж има заявени и платени 7000 куб.м дърва. Доставени до момента са 6000 куб.м.

Държавно горско стопанство Гурково има заявки и плащания за 4700 куб.м дърва, от тях 4300 куб.м вече са изпълнени.

В Държавно горско стопанство Чирпан платените заявки са за 6700 куб.м, от тях доставени са 6100 куб.м. Там също най-вероятно ще имат излишък от дърва тази зима.

Държавно ловно стопанство „Мазалат“ ще достави по списък 5000 куб.м дърва за огрев на желаещите домакинства. Доставките вече са почти приключени.

От държавните горски и ловни стопанства не очакват тази година напрежение и проблеми с доставките с дърва.

Във връзка с продължаващия пожароопасен сезон участниците в срещата заявиха, че са изпълнили всички мероприятия за ограничаване на опасността от пожари. Дежурствата вървят по график и съобразно приетите планове.