МРРБ отново ще проверява настилката на АМ “Тракия”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отново ще проверява пътната настилка на магистрала “Тракия”, край Стара Загора. За целта ще се използват георадарни уреди и скенер за равнинност.

В прессъобщение от ведомството пишат, че обслужват единствено обществения интерес и прозрачното разходване на публични средства. Не оспорват резултатите от извършените до момента проверки на пътните настилки, но отбелязват, че взетите през последната година проби от участъци от “Тракия”, “Марица”  са единични. Става дума за проверките, назначени от служебния регионален министър Иван Шишков, които установиха, че на отделни участъци от магистралите положената настилка не отговаря на изискванията, а на места дори не е достатъчна.

Според сегашното ръководство на министерството тези проверки са единични и са направени на обекти с изтекли гаранционни срокове. Освен това – единичните обследвания не били извършени по утвърдената методика на Института за пътища и мостове. Заради това сами по себе си не можели да се използват за генерални заключения за цялостното състояние на пътната настилка по съответните участъци.

Докладите за тези проверки са предадени на прокуратурата, пишат от ведомството.
“Настоящите ръководства на МРРБ и Агенция “Пътна инфраструктура” изготвят график за проверки по магистрали, които ще стартират до месец. Приоритетно ще се започне с обследване на пътни участъци в гаранционен срок, тъй като за тях строителите носят отговорност към момента. При наличие на индикации за намалена дебелина на пътната конструкция ще бъдат направени и допълнителни изпитания и проби, в т.ч. чрез серии от шурфове и тестове за носимоспособност”, уточняват от министерството.