Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 28.08.2023 год. до 01.09.2023 год.

Неделя/Понеделник 28.08.2023 год.
1 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до СБА
Понеделник/Вторник 29.08.2023 год.
1 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до СБА
Вторник/Сряда 30.08.2023 год.
1  ул. „Никола Петков“  от СБА до разклона за кв. Зора
Сряда/Четвъртък 31.08.2023 год.
1 бул. „Никола Петков“ от СБА до разклона за кв. Зора
Четвъртък/Петък 01.09.2023 год.
1 бул. „Никола Петков“ от СБА до разклона за кв. Зора