Конфискувани уредби след сигнали за шум в района на блок „Кармен“, местността „Казмера“ в Казанлък

От началото на 2021 г. служители на РУ Полиция – Казанлък са иззели 22 озвучителни уредби за шум и нарушаване на обществения ред по общинската Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък.

Община Казанлък назначи допълнително дежурни в района на Махалата, южно от бул.“Княз Александър Батенберг“, които имат правомощия да осъществяват охрана, да предотвратяват кражби и отговарят за недопускане на прояви за нарушаване на обществения ред и да съдействат на полицаите при необходимост:

  • Николай Иванов 0892369709
  • Димитър Асенов 0884710577
  • Ено Илиев 0897540964
  • Александър Асенов 0899141788

Иззетите озвучителни уредби се предават по Наредба №1 на Общината за съхранение. Уредба може да бъде върната само след като бъде платена глобата за шума и бъдат заплатени всички задължения, което съответното физическо лице има към Община Казанлък.