Районен съд – Стара Загора не уважи искането да бъде отменена мярката за неотклонение „Задържане под стража“, взета спрямо 26-годишния Г. Г.

Районен съд – Стара Загора остави без уважение искането на защитниците да бъде отменена взетата най-тежка мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 26-годишния Г. Г.

Съдът прие, че обвинението не е голословно, а е подкрепено с множество доказателства, установени с доказателствени средства. Според съда, от събраните до момента доказателства, преценени в съвкупност и в тяхната логическа и последователна взаимосвързаност, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянията. Тежестта на повдигнатите обвинения и обстоятелството, че е осъждан, сочат на съществуваща реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан. С оглед фактическата и правна сложност на делото, характера на деянията и извършените до момента процесуално следствени действия, наказателното производство се развива в разумен срок. Съдът намери, че няма основания, които да налагат изменение или отмяна на взетата мярка за неотклонение.

На основание чл.65, ал.6 от НПК, съдът определи срок от 30 дни, в които ново искане за изменение на взетата мярка е недопустимо.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора  в 3-дневен срок.

В случай на жалба и/или протест насрочва делото пред въззивния съд на 05.09.2023 г. от 10.00 часа.