Какви заплати предлагат в здравеопазването

Общински, държавни и частни болници няма да могат да осигурят началните заплати, заложени в Колективния трудов договор , ако не се повишат цените на клиничните пътеки. Това мнение единодушно изразиха представители на сдруженията на съответните болници. В Колективния договор в отрасъл „Здравеопазване” са указани началните основни заплати. В зависимост от лечебното заведение се предвижда началник на клиника да получава не по-малко от 2200 – 2500 лв., началник на отделение – не по-малко от 2100 – 2300 лв., лекар с две специалности – 2050 – 2200 лв., лекар с една специалност – 2000 – 2100 лв., лекар без специалност – 1900 – 2000 лв., главна медицинска сестра – 1550 – 1650 лв., старша медицинска сестра – 1500 – 1550 лв., медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници, помощник-фармацевти – 1450 – 1500 лв., санитари – 910 лв.

В Закона за здравното осигуряване е посочено, че националните рамкови договори съдържат изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с Националната здравноосигурителна каса , които са не по-малко благоприятни от предвидените в Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”.