Кандидатите за кметове ще се регистрират от 19 до 26 септември

От Централната избирателна комисия определиха условията , при които кандидатите за кметове и общински съветници ще могат да се явят на предстоящите местни избори на 29 октомври 2023 г.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
Право да участват във вота имат пълнолетните български граждани, които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели през последните 6 месеца (към дата 28 април 2023 г. включително) в съответната община, ако се кандидатират за общински съветници, за кметове на общини и райони, или в съответното населено място, ако искат да бъдат кметове на кметства.

Във вота могат да се включат и граждани на други страни-членки на ЕС. Те трябва да отговарят на същите условия, както и да разполагат със статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, и да не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата, от която идват.

Претендентите могат да бъдат издигани от партии, коалиции и местни коалиции, а също и от инициативни комитети, ако кандидатът е независим.
Регистрацията се извършва в общинските избирателни комисии. Отказите могат да се обжалват пред ЦИК.