Предлагат пенсионни пакети за работници в „Марица-изток”

Настояваме за планиране на средства за достойни компенсаторни пакети за ранно пенсиониране на хората с дълъг стаж в комплекса “Марица-изток”, преминали възрастовата граница от 50 години. За по-младите и тези с по-къс стаж също следва да се предвижда компенсация при съкращаване освен ако не им се предложат нови адекватни условия за работа в друго индустриално предприятие. Това се посочва в становище на Национална федерация на енергетиците – КНСБ относно одобрението на предложените Териториални планове за справедлив преход, изпратено до министъра на енергетиката Румен Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

Становището е публикувано на сайта на КНСБ.

Според федерацията с одобрението на така предложените Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) фактически се поемат ангажименти за по-ранното извеждане от експлоатация на мощности в комплекса “Марица-изток”, което е предпоставка за тежки социални проблеми, но и за нови кризи при доставката на електрическа енергия.

Въпреки че вече не се предвиждат значими съкращения на работни места към 2026 година, очакването за това, че „най-малко 12 хил. работни места ще трябва да бъдат прехвърлени към други икономически сектори поради намаляване на търсенето на въглища от ТЕЦ-овете” представлява значителна промяна, която ще има въздействие върху работната сила още сега. Същевременно „оценката за необходимата наличност от около 1 GW инсталирани мощности след 2030 г.” от една страна, предполага твърде стръмно намаление на електропроизводствените мощности още от следващите 1-2 години, а от друга, предполага наличие на твърде ограничени капацитети, работещи на местни въглища към 2030 година, се посочва в становището.

От Национална федерация на енергетиците – КНСБ отбелязват, че е известно, че многобройните фотоволтаични инсталации са безполезни през тежките зимни месеци, но дори и през лятото те усложняват балансирането на електроенергийната система у нас, а България все повече зависи от съседите си. Процесът на изграждане на компенсиращи  инсталации за съхранение на енергия и динамично управление на капацитети е продължителен и изисква големи инвестиции. По същия начин стои въпросът с адаптиране на цялата мрежова инфраструктура за работа при наличие на голям дял ВЕИ. Отделно считаме, че е твърде съмнително реализацията на огромен обем инвестиции във ВЕИ в кратките срокове до 2030 година, за които постоянно се настоява за допълнителни облекчения и държавни помощи, допълват от синдикалната федерация. Според синдикалната федерация недопустимо е преди да се осигурят техническите и организационни средства за работа при новите условия да се спира работата на съществуващите енергийни мощности на въглища, които са ключови, както за гарантиране на товара през зимата, така и за системно балансиране през цялата година.