Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион

Община Стара Загора ще участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион” на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027 с проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца”. Водещ партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепцията е Община Бургас. Това ще доведе до подобряване и развитие на здравните услуги за деца. В резултат на всички предварителни дейности и консултации са идентифицирани проектни идеи за включване в концепцията за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион” на 18 общини от четирите области на Югоизточния регион – Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, с водещ партньор Община Бургас, което представлява 51% от всички 33 общини, включени в 4-те области. Заедно с общините, като партньори в Концепцията се присъединяват още факултети от три висши училища, три неправителствени организации, иновационен хъб, компании и други. Основната цел на концепцията е осигуряване на комплексна специализирана медицинска и рехабилитационна дейност в областта на детското здравеопазване и предлагане на нова здравна услуга в Югоизточен район чрез изграждане на съвременен диагностично-консултативен и болничен комплекс с обхват от пренатална, неонатална и детска здравна грижа. Община Стара Загора ще участва с проект, обхващащ дейностите: ранна диагностика на вродени социално значими заболявания по време на бременността, лечение на деца от 0 до 18-годишна възраст и своевременна рехабилитация на нуждаещите се при установени нарушения с неврологични и опорно-двигателни заболявания на подрастващите. Партньори на община Стара Загора за реализиране на дейностите са:  УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, Тракийски университет Стара Загора.