Гласуват бюджета на извънредна сесия

На извънредна сесия, която ще се проведе утре, 5 септември, Общинският съвет в Стара Загора ще гласува бюджета за 2023 година.

Финансовата рамка предвижда бюджетът да бъде над 234,5 млн. лева. Прогнозните приходи от държавни дейности са малко над 146,7 млн. лева, в това число общата субсидия за държавни дейности в размер на над 130,5 млн. лева, целевата субсидия за капиталови разгори над 2,6 млн. лева и преходен остатък над 13,7 млн. лева. Заложените общински приходи са 87,8 млн. лева, включващи собствени данъчни и неданъчни приходи в размер на над 54 млн. лева, преходен остатък от близо 23 млн. лева и изравнителна субсидия от над 7,6 млн. лева. Индикативният годишен разчет за сметките на средствата от ЕС за т.г. са в размер на над 28,1 млн. лева.

На утрешното заседание ще бъде гласувано и увеличение на работещите в звено “Озеленяване и комунални дейности” в общината със седем щатни места. Ако предложението бъде одобрено, работещите в звеното ще достигнат 565 души.