Глоба за отсечени кипариси

Във връзка с отсечени кипариси по бул. “Крайречен” фирмата-изпълнител е нарушила издаденото им разрешително, съобщи зам.- кметът на Община Стара Загора Радостин Танев.

Назначена проверка е установила неправомерно отсечени 11 дървета, за което ще бъде наложена санкция с най-високата предвидена стойност – 5000 лв. за всяко дърво. “Община Стара Загора ще бъде безкомпромисна, към всеки, който мисли, че може да заобиколи разпоредбите. Разрешителното в този район е издадено във връзка с мащабния проект за ремонт и обновяване на ВиК мрежата, изпълняван от местното дружество. През този терен преминава колектор, който не е възможно да бъде преместен.”, съобщи Танев.