Започнаха проверка на училищните автобуси

Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“ започна проверки на всички автобуси, извършващи превоз на деца и ученици преди началото на учебната година. Това е част от мерките за подобряване на безопасността и сигурността на децата и учениците. До 14 септември 2023 г. инспекторите на “Автомобилна администрация” ще извършат превантивен контрол във фирмите, които ще превозват деца през новата учебна година. Основната цел на тази част от инспекцията, е да се проверят превозвачите отговарят ли на всички изисквания, както и да се обърне внимание на техническото състояние на превозните средства и готовността им да превозват учениците.П ри констатирани пропуски ще бъдат издавани предписания за отстраняването им. От първия учебен ден до 21 септември проверките ще продължат и на пътя, като инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността и наличието на необходимите документи за извършването на превозите, както и дали са изпълнени направените предписания.

 

Снимка: News.bg