Оборудването за новия корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ вече е предоставено на гимназията за стопанисване

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова със своя заповед възложи предаване на закупеното оборудване за новия корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ на директора на учебното заведения във връзка с финализиране на строителните дейности и предстоящото откриване на новия корпус в началото на новата учебна година 2023 – 2024.

Новото оборудване осигурява материалната база на допълнително изградените 12 класни стаи в новия корпус. То обезпечава новите 312 учебни места и включва 12 лаптопа, 12 бели дъски, 312 ученически маси, 312 ученически стола, 12 броя учителски бюра и столове, 12 мултимедийни проектора.

Община Казанлък изпълнява Проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“, за който спечели финансиране от Министерството на образованието и науката. Изграждането на допълнителна сграда към ремонтираната основна на гимназията ще обезпечи преминаването на едносменен режим на обучение.