Седмица на пожарната безопасност в Павел баня

За пореден път след 1994 г., по вече утвърдила се традиция,  за периода от 11.09. до 17.09.2023 г.  общественото внимание в страната ще бъде привлечено към въпросите на пожарната безопасност чрез Седмицата на пожарната безопасност.
По традиция тя съвпада с Професионалния празник на българските пожарникари – 14-ти септември, съобщават от РСПБЗН – Павел баня.
На тази дата през 1905 г. в гр.София по инициатива на пожарните командири от София, Пловдив, Бургас, Пазарджик и Асеновград се провежда Първият пожарникарски събор. На форума присъстват 17 командири на пожарни служби от цялата страна. На него са взети решения за създаване единна организация на противопожарната охрана у нас, за поставяне началото на обучение на населението по противопожарна охрана, за усъвършенстване на нормативната и материалната база. Учредено е и дружество на пожарните командири от цялата страна, със свой устав и печатен орган – списание „Пожарно дело”.  Делегатите на събора единодушно приемат 14 септември да се чества като Празник на пожарникарите в България.
Идеята 14 септември да се чества като професионален празник на служителите от пожарните служби в България е възродена в новата ни история с решение № 385 на МС от 13.09.1995 г.
Седмицата около тази дата се обявява за Седмица на пожарната безопасност.
През периода от 11.09. до 17.09.2023 г. служителите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Павел баня (РСПБЗН – Павел баня) ще отбележат Празника и Седмицата на пожарната безопасност с провеждането на редица мероприятия, с цел популяризиране на  пожарното дело сред гражданите на общината.
Ето по-значимо е предвидено в програмата:
В сградата на РСПБЗН – Павел баня  ще заработи временна приемна (от 9.30 до 12 ч. на 11 и 12 септември). На място гражданите могат да задават въпроси, свързани с пожарната безопасност и да получат компетентни отговори по тях. През периода е предвидена възможност за „Ден на отворените врата” в РСПБЗН – Павел баня. Ако на 15 септември посетят на място пожарната служба, гражданите ще имат възможност да се запознаят по-подробно с историята, традициите и настоящето на пожарната дейност в гр. Павел баня. Ще бъде дадена възможност на всички желаещи да се докоснат до ежедневието на огнеборците и да се запознаят отблизо с работата на специализираните органи за пожарна безопасност, както и с използваната в дейността им техника. Ще могат да разгледат, да пипнат и поставят лично защитните пожарникарски средства и специфичното техническо оборудване, както и да седнат в пожарните автомобили.
Демонстриране пред обществото на тактико-техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации ще бъде от 10 до 12 часа на 13.09.2023 г. пред сградата на общинската администрация.
Със започването на новата учебната година ще се акцентира на подготовката на подрастващите за предотвратяване и правилни действия в случай на пожар. В тази връзка е предвидено организиране и провеждане на съвместни мероприятия за деца от групи за предучилищна подготовка в детски градини .
Апелът на огнеборците към гражданите и гостите на общината е да бъде проявена още по-голяма загриженост, отговорност и бдителност при спазване на елементарните изисквания за пожарна безопасност.
Служителите отправят покана към всички, които желаят да се запознаят с всекидневието на огнебореца, като очакват още мнения и препоръки.