Седмица на пожарната безопасност в Казанлък и Павел баня

Във връзка с традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите – 14 септември, всеки ден в периода от 11.09 до 15.09.2023 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. в РСПБЗН – Казанлък ще бъдат Дни на отворените врати за посещения от граждани. В този педиод ще се провеждат демонстрации за гражданите на пожарна техника и възможностите за действия при ликвидиране на различни по характер произшествия, както и популяризиране на доброволчеството, и разясняване на възможността за обучение на доброволци.

Също така ще представена част от пожарната техника и нейните тактито-технически свойства – от 09:00 до 17:00 ч. на 12.09.2023 г. в гр. Казанлък, бул. “Розова долина” № 6 – пред сградата на Общинска администрация; демонстрация на действия при пътно-транспортно произшествие и действия при битови пожари – от 17:00 до 18:00 ч. на 13.09.2023 г. в гр. Казанлък, в двора на пожарната;  провеждане на демонстративни опити на отбора по пожароприложен спорт на РДПБЗН – Стара Загора – от 10:00 до 12:00 ч. на 15.09.2023 г. отново на територията на РСПБЗН – Казанлък.

През периода от 11.09. до 17.09.2023 г. служителите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Павел ще отбележат Празника и Седмицата на пожарната безопасност с провеждането на редица мероприятия, с цел популяризиране на  пожарното дело сред гражданите на общината.

В сградата на РСПБЗН – Павел баня  ще заработи временна приемна (от 9.30 до 12 ч. на 11 и 12 септември). На място гражданите могат да задават въпроси, свързани с пожарната безопасност и да получат компетентни отговори по тях. На 15 септември на място в пожарната служба, гражданите ще имат възможност да се запознаят по-подробно с историята, традициите и настоящето на пожарната дейност в гр. Павел баня.

Също така и демонстриране пред обществото на тактико-техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации ще бъде от 10 до 12 часа на 13.09.2023 г. пред сградата на общинската администрация.