Съобщение относно извършване на ремонт на железопътен прелез на гара Тулово

Във връзка с писмо № 50-1274-4/31.08.2023г. на Директора на ЖП Секция Пловдив, относно извършване на ремонт на железопътен прелез на жп км 221+217 и 245+963 гара Тулово по 3-та и 4-та жп линия, Ви уведомяваме, че от 08.00 ч. на дата 11.09.2023г. до 17.00 ч. на дата 02.10.2023г., ще бъде извършен ремонт на железопътен прелез на жп гара Тулово по 3-та и 4-та жп линия, на път SZR 50031 между с.Юлиево и с.Тулово, поради което участъка ще бъде затворен за преминаващи моторни превозни средства. През този период преминаващите ще трябжа да използват обходни маршрути.

Отговорни лица за обекта Георги Господинов с тел. 0886 861 443 и Илиян Узунов с тел. 0887 267 735, представители на жп секция Пловдив.

 

Снимка: Интернет