Доклад на СЕМ за инцидента с Дебора Михайлова

Повечето медии оценяват инцидента с 18-годишната Дебора Михайлова от Стара Загора като случай от голям обществен интерес с превес над принципа за защита на личната неприкосновеност, като се разгласяват лични данни и снимки. Това е една от основните констатации в доклада на Съвета за електронни медии от фокусирано наблюдение по темата.

В него се припомня, че наскоро Националният съвет за журналистическа етика призова медиите да отразяват проявите на насилие в съответствие с изискванията за етична и отговорна журналистика.

Главният секретар на СЕМ Емилия Станева каза по повод проведеното наблюдение:

“Разбираемо е репортерите да изразяват своята съпричастност към пострадалото момиче, но мониторингът отчита като некоректно или недопустимо да се подхранва реваншизъм спрямо определени длъжностни лица като съдии, съдебни лекари и прокурори”.

Тя допълни, че по отношение на една от медиите ще бъдат предприети административно- наказателни мерки.

Членът на СЕМ Габриела Наплатанова каза, че няма да подкрепи такава мярка за наказание и че името на момичето е съобщено от съдията, гледала мярката за неотклонение на заподозрения директно в ефир”.

Относно излъчвани кадри, тя посочи:

“Хората би следвало да видят последствията от това престъпно деяние”.

Пролет Велкова подчерта позитивния ефект, постигнат от медиите с отразяването на случая, но акцентира и върху темата за пропуските и пристъпването на етичните стандарти:

“Не е достатъчно просто да застанем на страната на доброто. Важното е как ще го направим”.