Кметът на Казанлък посрещна новия посланик на Алжир в България

Вчера на посещение в Казанлък бе новият посланик на Алжир в България Н.Пр. Месауд Мехила, който се срещна с Кмета на община Казанлък Галина Стоянова. По време на срещата са обсъдени възможности за развитие на отношенията между побратимените градове – Казанлък и алжирския Блида, които датират от 2017 год.

Още през 2016 г. от общинската администрация и общинските съветници предприемат действия по побратимяване на двата града и през септември 2017 г. с тогавашния заместник – кмет по културата на Община Блида е подписан Меморандум за сътрудничество. Връзките между двата града продължават и днес в дух на разбирателство и сътрудничество, като е изразена надежда да бъде така и в бъдеще.

В края на срещата Кметът на Казанлък Галина Стоянова връчва на Н.Пр. Месауд Мехила някои от символите на нашата Долина с пожелание за добро сътрудничество и ползотворна работа на новия посланик на Алжир в България.