Проверки за изплащане на трудовите възнаграждения

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” стартира засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати. Ограничаването на недекларирания труд е сред акцентите в дейността на Инспекцията по труда. Освен работата без трудов договор, част от проявите му са и нарушенията, свързани със заплащането на труда, по работното време, отпуските и др.

Нарушенията, свързани със забавени възнаграждения и обезщетения са основание за отстраняване на участници от обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки, напомнят от Инспекцията.

Инспекцията по труда реагира в рамките на своите правомощия при всеки подаден сигнал за неизплатени възнаграждения и обезщетения.