Започва ремонтът на сградата на кметството в Голямо Дряново

След конструктивно обследване на сградата на кметството в село Голямо Дряново, по сигнали на кметството и на местния жител – бизнесмена Недко Младенов, се установи че е конструктивно опасна за обитаване. Със Заповед на Кмета на Община Казанлък бяха наредени мерки за преместване на служителите и затваряне на сградата. Възложи се изработване на проект за конструктивно укрепване и реновирането. Арх. Николай Николов и инж. Стефка Райнова изготвиха проекта, който след съгласуване получи и разрешение за строеж. Общата стойност на укрепването и реновирането, с изграждане на нова фасада и скатен покрив ще струва около 200 000лв.

Днес на среща с жителите на селото и проектантския екип Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и представители на нейния екип обсъдиха етапите на изпълнение. Първият етап – конструктивно укрепване на основите и първия етаж, съгласно земетръсните норми, започва от днес и ще се изпълни от фирма „Мегастрой М“ЕООД за 60 000лв., осигурени от бюджета на Община Казанлък.

Вторият етап за смяна на покрива и затваряне на фасадата ще се довърши през 2024г.

След ремонта, кметството на Голямо Дряново ще придобие вида на възрожденските къщи в китното селце.