Предлагат масова подмяна на сегашните електромери с интелигентни

Ефективният старт на процеса на либерализация на пазара на електроенергия за битовите потребители да бъде отложен с 2-3 години, но подготвителните дейности и разработката на необходимите нормативни документи и комуникационната стратегия трябва да стартират незабавно. Това предлагат от Българския енергиен и минен форум в свой анализ по подготвяните промени в Закона за енергетиката.

Според експертите за един устойчив и ефективен процес на либерализация на пазара на електроенергия изключително е важно да се пристъпи към масова подмяна на сегашните индивидуалните електромери с интелигентни, изграждане на „умни“ мрежи и приложение на нова тарифна политика за управление на графиците на потребление, което е практиката в развитите държави в света, пише в анализа.

Дълго чаканите промени в енергийния закон, според които пазарът на ел. енергия на едро се либерализира напълно от 1 януари 2024 г. предстои да бъдат приети от парламента. Те предвиждат премахване на функцията обществен доставчик на НЕК, а търговските дружества в холдингите на ЕРД като “Електрохолд”, ЕВН и “Енерго-Про” да купуват ел. енергия от енергийната борса по пазарни цени и да го продават на домакинствата по нормативно нерегламентирани за сега договори. Премахват се и квотите на производителите на електроенергия, които задължително трябваше да заделят количества по регулирани цени, които формираха и т.н. регулиран пазар от който се снабдяваха битовите потребители. Нищо не се споменава, обаче за преференциалните цени на топлофикационните дружества и вероятно тя ще бъде отнесена отново към цената на задълженията към обществото.

Според решението на Парламента от 11.11.2022 г. домакинствата ще останат на един вид нов регулиран пазар и КЕВР ще определя цената им до 2026 г. Според промените крайните снабдители или търговци, които снабдяват битови клиенти и малки и средни предприятия, ще закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики. Това фактически означава, че държавата ще гарантира „регулирана“ цена на електроенергията (което не означава непременно „ниска“) на търговците в диапазона до 60%, от общите количества енергия, а останалите те трябва да намират на свободния пазар от различни производители, където цената е по-висока.

Снимка: Интернет