Ще ни преглеждат от разстояние

Нови задължения за пациента, предвиждат една част от промените в Закона за здравето.
Те задължават пациентът, когато потърси медицинска помощ, да предостави достъп на лекарите до цялата информация за неговото здравно състояние.

Освен това пациентът трябва задължително да спазва предписанията на лекаря. Пациентът трябва да участва в профилактични дейности, да не прилага заплахи или насилие към медицинските специалисти.

Друга промяна в закона предвижда да могат се предоставят от разстояние диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности. Това може да става от завършили „Медицина“ или „Дентална медицина“, както у нас, така  и в чужбина. Извършващите онлайн консултации ще трябва да се регистрират със заявление в регионалната здравна инспекция, пише още в документа.

Ако пациентът е недоволен, може да подаде жалба до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, пише още в проектозакона.

В законопроекта се насърчава оказването на първа помощ при инцидент. Предвидено е да не бъдат наказвани хората, оказали първа помощ по време или след инцидент до пристигането на медиците.