124 лица изследвани за СПИН през август

През месец август по повод лятната АНТИСПИН кампания, 124 лица – 37% мъже и 63% жени от област Стара Загора са се възползвали от възможността за изследване за носителство на ХИВ. От изследваните за периода граждани, не са установени носители на вируса на СПИН.

4,8% от изследваните са посочили употреба на инжекционни наркотици, а 16,1% – рисков сексуален контакт.
През периода са посетени осем населени места и обекти с мобилния консултативен кабинет на РЗИ – Стара Загора:
• Павел баня – изследвани 9 лица
• Две метадонови практики в Стара Загора – 7 граждани
• Спешно-приемно отделение при УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД – гр.Стара Загора – изследвани 34 лица.В Казанлък са изследвани 2 лица и 10 в Централна част в гр.Стара Загора 12 граждани са се подложили на тест на Рок фестивал а в гр.Мъглиж и 16 в Централна част в гр.Казанлък .В с.Зимница, община Мъглиж са изследвани 17 лица. В кабинет КАБКИС 10 към РЗИ Стара Загора за периода 14.08.2023 г. – 31.08.2023г. са консултирани и изследвани за ХИВ/СПИН 17 клиента.

 

Снимка: Интернет