От 18 септември приемат документи за финансово подпомагане на дейности по асистирана репродукция

На 18 септември (понеделник), от 9.00 часа, в стая 215 (ет. 2) на Община Стара Загора започва тазгодишният прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора. Необходимата документация може да се регистрира всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа. Крайният срок е 18 октомври – 12.30 часа.

Всички критерии, както и формуляри за кандидатстване, са публикувани в сайта на Общинска администрация, в секция Обявления на Общински съвет – https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-finansovo-podpomagane-na-protseduri-i-deynosti-po-asistirana-reproduktsiya-na-semeystva-dvoyki-vav-faktichesko-sazhitelstvo-i-zheni-bez-partnyor-s-reproduktivni-problemi-zhivushti-na-teritoriyata-na-obshtina-stara-zagora-za-2023-godina