183 първокласници в Старозагорския затвор

За поредна година в местата за лишаване от свобода бе  открита учебната година. Справка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ показва, че 15% или 804 лишени от свобода от всички затвори са записани за ученици през учебната 2023/2024 година.

Тази година първокласниците в местата за лишаване от свобода са 65. Най-висок е броят на учениците в Стара Загора, където е и най-голямото училище в системата на затворите.
Там са записани за обучение 183 затворника, следва Софийския затвор със 182. В единствения затвор за жени в Сливен ученичките ще бъдат 43, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца –12.

Учебните планове и учебните програми, по които се обучават осъдените лица, съответстват на държавните образователни изисквания за придобиване на степен на образование. Всички имат равен достъп до образователни, обучителни и квалификационни дейности, като участието им е доброволно и се отчита при определяне на степента на поправяне и превъзпитание. Настанените непълнолетни лица подлежат на задължително обучение. Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от Министерството на образованието и науката.

Снимка: Интернет