ИЗЛЕКУВАНИ ПТИЦИ И ЖИВОТНИ НА СВОБОДА

Д-р Руско Петров, ръководител на Спасителен център “Зелени Балкани” , негови колеги и студенти по ветеринарна медицина, пуснаха на свобода в природата излекувани таралежи, Забулени сови, Белоопашат и Обикновен мишелов.  Това се случи в района на Студентското градче в Стара Загора, в района на Тракийския университет, където птиците и животните много бързо ще се върнат в естествените си местообитания.

Пускането на свобода на излекувани пациенти, спасени от добри хора от цялата страна, вече е традиция за “Зелени Балкани”. Вълнуващият момент на отварянето на клетките, на последна проверка за състоянието на птиците и животните винаги е в присъствието на деца, които много дълбоко и емоционално преживяват този момент. За много от тях този спомен остава за цял живот и е една от причините да се посветят след това на ветеринарната медицина или други природни науки.