По-малко фини прахови частици

С безвъзмездната помощ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” общественият транспорт в 10 български града, между които и Стара Загора вече има модерни екологични превозни средства. Те не само са комфортни за пътниците, но и не замърсяват околната среда с въглеродни емисии. Ефектът от изпълнението на проектите за подновяване на градския транспорт се изчислява на близо 5 тона годишно по-малко фини прахови частици в атмосферата.

Програмата насърчи големите общини да кандидатстват с проекти и финансира закупуването на електрически автобуси. Освен за новите превозни средства общините използваха средствата и за изграждане на трансформаторни постове и зарядни станции, с които да затворят цикъла. Някои населени места претърпяха генерална трансформация и съществуващите автобусни маршрути бяха изцяло заменени с електрически автобуси. Градският транспорт е един от най-големите причинители на замърсяване на околната среда, поради което е необходимо постоянна подмяна на стария подвижен състав с модерни, екологични транспортни средства. Остарелите автобуси използват голямо количество електроенергия/гориво за задвижване. Новите помагат за намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух, за по-малко шум и вибрации и пестят енергия.