122 са свободни работни места в Община Казанлък

30 са свободните места за лица с висше образование.

Сред предлаганите позиции са, лекари специализанти, медицинска сестра, рехабилитатор, педагози и учители, психолог, актьор и социални работници.

Най-много са свободните места за лица със средно и основно образование.

Сред предлаганите позиции са технически сътрудник, кондуктор, автомеханик,  машинен оператор, шлосер, заварчик и чистач.

Търсят се също шпакловчик, зареждач, общ работник и секач без изискване за специално образование.

Клиентите на Дирекция „Бюро по Труда“ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.: