Извършиха проверка на сирените в Казанлък

Националната система за излъчване на сигнали за тревога беше задействана в 11 часа на територията на Казанлък. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.

Тренировката беше извършена за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението, съобщиха от МВР.

Сигналите бяха ясно чути в централната градска част, а крайните квартали очевидци споделиха, че се е чувала само сирената, без гласовата информация.

Част от гражданите, които не се бяха осведомили за провеждането на функционални тестове с реално задействане на сирените в Казанлък бяха смутени, но успяха да запазят спокойствие.

Припомняме, че на 21 ноември в област Стара Загова и на 29 ноември в цялата страна ще има национален тест в диапазона между 12:00 и 12:30 ч., като единствено потребители с мобилни устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast, ще получат известия. Tестoвото съобщение ще бъде придружено със звуков сигнал и ще може да бъде спряно от потребителя след получаване. Съобщението ще бъде получено на мобилните  устройства без значение в какъв режим са и на кой мобилен оператор.