„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ обявява подбор на персонал

Във връзка с разкриването на нова социална услуга, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ като държавно делегирана дейност в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7) обявява подбор на персонал за следните длъжности:

 

  • Социален педагог 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
  • Психолог 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
  • Трудотерапевт 2 бр. – на пълно работно време – 8 часа
  • Логопед 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
  • Детегледач 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
  • Огняр/работник поддръжка – на не пълно работно време – 4 часа

 

Подробно с изискванията за всяка от длъжностите можете да се запознаете на сайта на Община Казанлък тук: https://www.kazanlak.bg/page-12621.html или на място в Дневния център.

 

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

         – Първи етап – допускане по документи;

         – Втори етап – интервю/събеседване;

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7), всеки работен ден от 09:00-13:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч.

 

Срок за подаване на документи – от 16.11.2023 г. до 24.11.2023 г. до 16:00 ч. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7).

 

Лица за контакт: