Общинският съвет на Павел баня проведе първото си заседание

Днес Общинският съвет на община Павел баня проведе първото си редовно заседание, след тържественото встъпване в длъжност на кмета и съветниците, което се състоя на 7-ми ноември. Кметът Иса Бесоолу поздравиха съветниците и кметовете на населени места, като всички си пожелаха ползотворна работа в следващите четири години.
В дневния ред на днешното заседание бяха гласувани въпроси, свързани с промяна в Програмата за капиталови разходи относно излишъка в края на годината от капиталовата субсидия  на Общината. Затова и кметът Бесоолу  инициира изготвянето на проекти за основни ремонти на уличната мрежа на територията  на община Павел баня във връзка със заложените в Закона за държавния бюджет на    Република България за 2024 г. средства в размер на 5 млн. лева за основен ремонт на улична мрежа Павел баня.
До края на тази година кметът Иса Бесоолу ще внесе за разглеждане в Общинския съвет още предложения, свързани с бюджета на Общината.