Инфо Зона – 05 12 2023 – Павлина Делчева, зам.-кмет на Стара Загора: Ще търсим решения с добър тон, изслушване и аргументирани дебати