С най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ остават двамата служители на фирма за бързи кредити, обвинени в отвличане и грабеж

Окръжен съд – Стара Загора взе постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Т. Т. и Ж. П.

Двамата са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство, образувано за извършени две престъпления – отвличане на 25-годишен мъж и грабеж.

Окръжен съд – Стара Загора намери, че са налице законовите предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение по отношение Т. Т. и Ж. П. Според съда са събрани достатъчно доказателства, от които да се изведе обоснованото предположение за съпричастността и на двамата обвиняеми в извършените престъпления. В изложените мотиви бе обсъдена и реалната опасност двамата мъже да извършат друго престъпление и да се опитат да въздействат върху показанията на свидетелите. От приложените по досъдебното производство справки за съдимост е видно, че Т. Т. има предишни осъждания, а данните за Ж. П. сочат, че същият е реабилитиран.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3- дневен срок.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.