Фондация ,,Мисия Криле” с искания към Община Стара Загора

Фондация “Мисия Криле”, чрез кампанията си “Запали нетърпимостта в себе си!” напомня за техните искания към различни ключови институции на местни ниво, които могат да направят още много, за да подобрят условията и спазването на правата на жертвите на насилие.

От фондацията настояват Община Стара Загора:

– да положи повече усилия за изграждане и прилагане на програми за превенция на насилието в училища и детски градини, както и да изработи и приложи информационна кампания по селата, където има десетки хиляди уязвими възрастни жени;

– да провежда постоянна информационна кампания в кв. “Лозенец” срещу насилието над жени;

– да изгради допълнителни услуги по застъпването за правата на пострадалите, които те да ползват при нужда;

– да осигури допълнителна грижа за специалистите, работещи в кризисния център за жертви на насилие, с оглед тяхната безопасност, физическо и психическо здраве;

– да организира и провежда периодично междуинституционални срещи на всички организации и институции, работещи по темата, с цел по-добра координация между всички и да провежда редовни кампании за образоване на местното население по темата са другите искания на организацията