Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров представи екипа си на ректорското ръководство на Тракийския университет

Кметът на общ. Стара Загора Живко Тодоров представи екипа си на ректорското ръководство на Тракийски университет.

Той беше придружен от всички свои заместник-кметове – Радостин Танев, Мартин Паскалев, Надежда Чакърова, Милена Желева и Павлина Делчева, както и от председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова и общински съветници.

Ректорът проф. Добри Ярков запозна новото ръководство на общината със структурата и дейността на Тракийския университет, както и представи ръководния екип на висшето училище.

По време на срещата бяха набелязани конкретни цели и задачи, които да бъдат осъществени съвместно с двете институции и да са в полза на обществеността.