Община Стара Загора и Национален фонд “Култура” проведоха информационна среща, свързана с предстоящите програми към Плана за възстановяване и устойчивост

В зала 203 на Общинска администрация се проведе информационна среща между представители на Община Стара Загора и Национален фонд „Култура“. Изпълнителният директор на НФК д-р Сава Драгунчев, заедно с част от екипа си, представи възможностите свързани с предстоящата Програма за безвъзмездно финансиране за големи общини „Ново поколение местни политики за култура“ с обхват от 500 000 лв. до 2 000 000 лв. с 50% съфинансиране от общината, по Плана за възстановяване и устойчивост.

 Предмет на срещата са отворените за обществено обсъждане грантови схеми  „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари на ЕС“ и „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

В дискусията участваха ресорният заместник-кмет Милена Желева, председателят на Общински съвет Стара Загора Ивета Лазарова, председателят на ПК по „Култура, туризъм и вероизповедания“  към ОбС Недко Кузманов, директорът на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ Цанка Ганева, началникът на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“ Мирослава Шопова, началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, експерти от отдел „Култура“ и „Правно нормативно обслужване“.

По-късно през деня, в музей „Литературна Стара Загора“, екипът на НФК се срещна и с представители на  културните институти, читалища, НПО и др. в града.