Oбщина Kазанлък не предвижда увеличение на местните данъци

Въпреки увеличаващите се цени, Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и ще запази всички свои социални политики в полза на гражданите. Това е заложено в Бюджет 2024 год.
За настоящата година са предвидени средства за програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства, под формата на ваучери за новородено дете, както и финансова подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми. Заложени са и средства за подкрепа за скъпоструващи операции на нуждаещи се. За девета поредна година ще се осигури и финансова подкрепа за млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки. В бюджета е заложена и сума за здравна профилактика в детските градини.
Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Казанлък за 2024 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината. Рамката на бюджет 2024 г. е в размер на 117 300 033 лева. Общественото обсъждане ще се проведе на 24.01.2024 г. от 17:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък.